Gastrowebinar: Leversjukdom och COVID-19

Webinar om leversjukdom under Covid-19 tiderna handlar främst om handläggning av
a) dekompenserad leversjukdom,
b) immunsuppression för autoimmun hepatit,
c) immunsuppression efter levertransplantation och är fallbaserade varför vi önskar också Era problemfall med kort beskrivning till hanns-ulrich.marschall@gu.se t.o.m. onsdagen 22 april.

Datum: Fredag 24/4 Kl 15.00-16.00

Anmälan: https://mediahuset.link/LGP

Program:

  • Introduktion, Mattias Block (SU/Östra)
  • Patientfall, Hanns-Ulrich Marschall (GU)
  • Handläggning av dekompenserad cirros under Covid-19 tider, Antti Oksanen (KI)
  • Genomgång av internationella riktlinjer kring immunsuppression, Andreas Schult (SU)
  • Patientfall , Hanns-Ulrich Marschall
  • Diskussion