Informationsmaterial

Här sammanställs informationsmaterial som är avsedd att användas av kliniker och läkare inom gastroenterologi och hepatologi. Materialet kan användas som komplement till muntlig information till patienter och innehållet har granskats av utskotten inom Svensk Gastroenterologisk Förening. Informationsmaterialet är inte upphovsrättsskyddad och kan vid behov anpassas till klinikernas egna behov.

Observera att skillnader till lokala rutiner och behandlingsprogram kan förekomma.