Informationsmaterial – Luminal gastroenterologi

Inflammatorisk tarmsjukdom

  • Vägledning om inflammatorisk tarmsjukdom — Word | pdf
  • Kort information till dig som har fått inflammatorisk tarmsjukdom — Word | pdf
  • Information till dig som ska behandlas med Prednisolon — Word | pdf
  • Information om din behandling med Azatioprin (Imurel) eller Merkaptopurin (Puri-nethol) — Word | pdf

 

Symtom vid inflammatoriska tarmsjukdomar

Behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom

Funktionell mag-tarmsjukdom

IBS skola 1 – Vad är IBS?

 

IBS skola 2- Hur vanligt är IBS?

 

IBS skola 3 – Är det farligt att ha IBS?

 

IBS skola 4- Vad beror IBS på?

 

IBS skola 5 – Postinfektiös IBS

 

IBS skola 6- Vad är “Ballongmage”?

 

IBS skola 7 – Hur påverkas IBS av kosten?

 

IBS skola 8- FODMAP diet

 

IBS skola 9 – Läkemedelsbehandling vid IBS

 

IBS skola 10 – Finns det alternativa behandlingar mot IBS?

 

IBS skola 11 – Kan man ha andra symtom från kroppen vid IBS?

 

IBS skola 12 – Kommer jag alltid ha IBS?

 

Sjukdomar i esofagus och ventrikel

  • Information och råd vid GERD (magsaftsreflux) — Word | pdf