Informationsmaterial – Luminal gastroenterologi

Inflammatorisk tarmsjukdom

  • Vägledning om inflammatorisk tarmsjukdom — Word | pdf
  • Kort information till dig som har fått inflammatorisk tarmsjukdom — Word | pdf
  • Information till dig som ska behandlas med Prednisolon — Word | pdf
  • Information om din behandling med Azatioprin (Imurel) eller Merkaptopurin (Puri-nethol) — Word | pdf

Sjukdomar i esofagus och ventrikel

  • Information och råd vid GERD (magsaftsreflux) — Word | pdf