Informationsvideo: Behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom

Ny informationsvideo med information om behandling vid IBD som riktar sig i första hand till patienter och kan användas i undervisning. Sedan tidigare finns en informationsvideo om symtom vid inflammatorisk tarmsjukdom. All patientinformation och videor finns här.