Kunskapsprov i gemensamma kunskapsbasen

Snart är det dags för årets kunskapsprov för den gemensamma kunskapsbasen. Provet genomförs digitalt på hemsjukhuset, men samtidigt i hela Sverige. Anmälan sker via lokal studierektor senast 15/10. Om du närmar dig slutet av Common Trunk är detta provet för dig!

Läs mer här 

Gastrointestinala problem efter behandling av bäckencancer

Multidisciplinär kurs kring patofysiologin bakom ändrad funktion samt utredning och behandling.

Plats: Hesselby slott, Stockholm
Sista anmälningsdag: 1 februari 2021
OBS: Föreläsningarna hålls på engelska.

Mer info och anmälan: www.cancercentrum.se

IBD Nordic Conference

Läs mer på: http://ibdnordic.se/

Basal kurs i ERCP

För läkare och assistenter som önskar få en grundkurs i basal ERCP Tre dagars kurs med teori och praktiska övningar på ERCP-modeller.

Läs mer här

Webinar – Fria föredrag i Luminal gastroenterologi/funktion och nutrition

Abstrakt inskickade till Svenska Gastrodagarna 2020. För mer information och anmälan, klicka här.

Webinar – Fria föredrag i Endoskopi och Pancreas

Abstrakt inskickade till Svenska Gastrodagarna 2020. För mer information och anmälan, klicka här.

2nd Scandinavian Baltic Pancreas Symposium

Mer info: www.stopac.nu

5th Nordic EUS Meeting

The Nordic EUS meeting, organised by Sahlgrenska University Hospital, will take place 28-29 September 2021 in Gothenburg, Sweden.
As a novelty of this edition, the meeting will also include lectures on ERCP and ERCP live endoscopy. EUS and ERCP are increasingly used in combination in the diagnosis and treatment of upper GI-disease.
The planning of the meeting is ongoing, and we have put together an exciting program. There will be lectures both on diagnostic and interventional EUS given by experienced, international endoscopists. Live endoscopy with a wide variety of procedures will be performed by skilled colleagues. The program will also include an abstract session on current EUS research in the Nordic countries.

Läs mer på hemsidan

Gastrowebinar: Leversjukdom och COVID-19

Kl 15.00-16.00

Webinar om leversjukdom under Covid-19 tiderna handlar främst om handläggning av
a) dekompenserad leversjukdom,
b) immunsuppression för autoimmun hepatit,
c) immunsuppression efter levertransplantation och är fallbaserade varför vi önskar också Era problemfall med kort beskrivning till hanns-ulrich.marschall@gu.se t.o.m. onsdagen 22 april.

Program:

 • Introduktion, Mattias Block (SU/Östra)
 • Patientfall, Hanns-Ulrich Marschall (GU)
 • Handläggning av dekompenserad cirros under Covid-19 tider, Antti Oksanen (KI)
 • Genomgång av internationella riktlinjer kring immunsuppression, Andreas Schult (SU)
 • Patientfall , Hanns-Ulrich Marschall
 • Diskussion

Anmälan: https://mediahuset.link/LGP

Vetenskaplig uppdatering om COVID-19 och IBD behandling

Fredag 3 april kl 15-16

Moderator: Mattias Block, Överläkare & Sektionschef Kolorektal vid Kirurgiska Kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Ordförande SGF

Agenda

 • Välkomna / Intro – Mattias Block (SU/Östra)
 • IOIBD –Internationella riktlinjer – Jonas Halfvarson (Örebro Universitet)
 • SGF rekommendationer/nationella riktlinjer – Charlotte Höög (KI)
 • Immundämpande läkemedel och COVID 19 – Jan Marsal (LU)
 • Kirurgiska aspekter – Mattias Block
 • Paneldiskussion/frågor och svar – Mattias Block

Möjlighet att ställa frågor online kommer att finnas under mötet. Vänligen notera att antalet platser för live-streamen är begränsad till 1.000 deltagare.
Mötet kommer dock även gå att se i efterhand på svenskgastro.se, strax efter mötets slut.

Mötet är webbaserat, mer info om anslutning vid anmälan nedan!

https://mediahuset.link/COVID-IBD