IBD Nordic Conference

We are proud to welcome you for the 5th annual IBD Nordic Conference, and we hope that you will be able to join us in Malmö the 26th – 27th of November 2020.

Läs mer på hemsidan för IBD Nordic Conference

Immunology Education in Dermatology, Gastroenterology & Rheumatology

Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Sweden.

Please note that this event is fully sponsored by Janssen-Cilag AB.

Accommodation and travel is paid by the participants.

More info and about program and registration, please mail to: jkessidi@its.jnj.com

Gastro 2020 – Prag

Mer info: https://www.gastro2020prague.org/

EASL – NAFLD Summit 2020

Mer info: https://easl.eu/event/nafld-summit-2020/

EASL Monothematic Conference on Biliary Fibrosis

Mer info: https://easl.eu/event/biliary-fibrosis-pathophysiology-and-translational-opportunities/

ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer

Mer info: https://www.worldgicancer.com/

UEG Week 2020

UEG Week Amsterdam 2020

Mer info: https://www.ueg.eu/week/

Fokus på dekompenserad cirros

Utbildningen vänder sig till läkare som, oavsett utbildningsnivå och specialitet, deltar i vård av patienter med dekompenserad levercirros. Utbildningen innehåller patofysiologi, prognostisering, problematiken med varicer, ascites, njursvikt, leverencefalopati, sarkopeni, bakteriella infektioner och handläggning av Acute on Chronic Liver Failure.

Syftet är att förse deltagarna med komplett och dagsaktuell kunskap inom området. Pedagogiken baseras på falldiskussioner blandade med kliniskt relevanta teoretiska genomgångar. Programmet är framtaget i samarbete med Anna Cederborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Antti Oksanen, Karolinska Universitetssjukhuset. Övriga föreläsare är Ingalill Friis-Liby, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Daniel Klintman, Skånes Universitetssjukhus samt Fredrik Rorsman, Akademiska Sjukhuset.

 

Mötet arrangeras av Norgine Sverige AB
Plats: Steningevik konferens, Märsta
Anmälan: Senast 1 september 2020
till Susanne Olesen, solesen@norgine.com

Forum för klinisk hepatologi

Kliniskt relevanta hepatologiska ämnen diskuteras i en liten grupp utifrån praktiskt inriktade föreläsningar och deltagarnas egna fall. Programmet blandar föreläsningar kombinerat med patientfall som deltagarna tar med sig. Tid är avsatt för djupare diskussion kring leversjukdom, klinisk vardag, handläggning och etiska problemställningar.

Formatet och programmet för mötet utarbetas av Dr. Anna Cederborg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och Dr. Antti Oksanen (Karolinska Universitetssjukhuset).

Lokal: Kapitel 8 Klara strand / Adress: Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Företagen, Ferring, Norgine och AOP Orphan, står för möteskostnader samt förtäring.
Resor bekostas av deltagarna. Företagen tillämpar överenskommelsen mellan LIF och SKL.

Anmälan till kajsa.fridman@aoporphan.com

Forum för klinisk hepatologi

Kliniskt relevanta hepatologiska ämnen diskuteras i en liten grupp utifrån praktiskt inriktade föreläsningar och deltagarnas egna fall. Programmet blandar föreläsningar kombinerat med patientfall som deltagarna tar med sig. Tid är avsatt för djupare diskussion kring leversjukdom, klinisk vardag, handläggning och etiska problemställningar.

Formatet och programmet för mötet utarbetas av Dr. Anna Cederborg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och Dr. Antti Oksanen (Karolinska Universitetssjukhuset).

Lokal: Kapitel 8 Klara strand / Adress: Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Företagen, Ferring, Norgine och AOP Orphan, står för möteskostnader samt förtäring.
Resor bekostas av deltagarna. Företagen tillämpar överenskommelsen mellan LIF och SKL.

Anmälan till kajsa.fridman@aoporphan.com