2nd Scandinavian Baltic Pancreas Symposium

Mer info: www.stopac.nu

5th Nordic EUS Meeting

Läs mer på hemsidan

Gastrowebinar: Leversjukdom och COVID-19

Kl 15.00-16.00

Webinar om leversjukdom under Covid-19 tiderna handlar främst om handläggning av
a) dekompenserad leversjukdom,
b) immunsuppression för autoimmun hepatit,
c) immunsuppression efter levertransplantation och är fallbaserade varför vi önskar också Era problemfall med kort beskrivning till hanns-ulrich.marschall@gu.se t.o.m. onsdagen 22 april.

Program:

 • Introduktion, Mattias Block (SU/Östra)
 • Patientfall, Hanns-Ulrich Marschall (GU)
 • Handläggning av dekompenserad cirros under Covid-19 tider, Antti Oksanen (KI)
 • Genomgång av internationella riktlinjer kring immunsuppression, Andreas Schult (SU)
 • Patientfall , Hanns-Ulrich Marschall
 • Diskussion

Anmälan: https://mediahuset.link/LGP

Scandinavian Workshop – Management of Colorectal Lesions

When: 10-11 Dec, 2020

Where: Göteborgs Stadsmuseum Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

Hands on course: 9 Dec, from 12.00 pm. GEA Östra Sjukhuset, plan 3

Participation fee: Workshop: 2500 (early bird) to 3000 SEK (incl. moms/VAT)
Hands-on EMR course: 1500 SEK (incl. moms/VAT)
The meeting includes lunches and dinner on Thursday Dec 10

For more information and registration, please visit www.scandinavianworkshop.se
or contact: Lena Fransson Phone:+46313434426 E-mail: lena.m.fransson@vgregion.se

Vetenskaplig uppdatering om COVID-19 och IBD behandling

Fredag 3 april kl 15-16

Moderator: Mattias Block, Överläkare & Sektionschef Kolorektal vid Kirurgiska Kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Ordförande SGF

Agenda

 • Välkomna / Intro – Mattias Block (SU/Östra)
 • IOIBD –Internationella riktlinjer – Jonas Halfvarson (Örebro Universitet)
 • SGF rekommendationer/nationella riktlinjer – Charlotte Höög (KI)
 • Immundämpande läkemedel och COVID 19 – Jan Marsal (LU)
 • Kirurgiska aspekter – Mattias Block
 • Paneldiskussion/frågor och svar – Mattias Block

Möjlighet att ställa frågor online kommer att finnas under mötet. Vänligen notera att antalet platser för live-streamen är begränsad till 1.000 deltagare.
Mötet kommer dock även gå att se i efterhand på svenskgastro.se, strax efter mötets slut.

Mötet är webbaserat, mer info om anslutning vid anmälan nedan!

https://mediahuset.link/COVID-IBD

AASLD webinar: “Clinical Insights: COVID-19 and the Liver”

AASLD håller ett webinar om sin rekommendation: “Clinical Insights for Hepatology and Liver Transplant Providers During the COVID-19 Pandemic”.

Datum är torsdag, 26/3 kl. 22:00 centraleuropeisk tid.

Anmälan här.

ESGE webinar: “COVID-19: Protecting your patients and endoscopy unit”

ESGE bjuder in till detta webinar om COVID-19 och endoskopi på onsdag, 1/4 kl. 19:00:

“In response to the ongoing worldwide COVID-19 pandemic, ESGE would like to invite you to our upcoming webinar with the title of “COVID-19: Protecting your patients and endoscopy unit”.

Join Professor Ian M. Gralnek and Dr Cesare Hassan as well as other invited guests to hear how you can implement the “ESGE and ESGENA Position Statement on gastrointestinal endoscopy and the COVID-19 pandemic” in your department.

We have planned extra discussion time for this event, so you will have ample opportunity to ask the panel plenty of questions.”

Anmälan här

5th Athens International Symposium on Digestive Diseases

Mer info om mötet: https://aisdd.com/

Möjlighet finns att söka Educational Grants för att besöka mötet: www.aisdd.com/educational-grants/.

Arbetsmöte tarmsvikt Sverige

Tarmsviktcentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till ett första nationellt samarbetsmöte. Inbjudan riktar sig till alla som tar hand om patienter med tarmsvikt. Syftet är att lägga en bra grund för framtida samarbete.

Tid: 2010-03-10, kl. 09:15 – 16:00

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Mer info finns här.

Gastroenterologi i Fokus

Sjukdomar i övre gastrointestinalkanalen

Anmälan till Gastroenterologi i Fokus 2020 är stängd. Om du har några frågor om kursen, kontakta:
All about meetings, registration@allaboutmeetings.se