Svenska Gastrodagarna

Läs mer på https://www.gastrodagarna.se/

1st Nordic Barrett’s Esophagus & Early Esophageal Cancer Meeting

For more information please visit:
www.nordicbarrett.com

The 11th Ahus Colorectal Symposium

Preliminary program

External rectal prolapse management (LVMR, Altemeier, Delormes) Ravi Kiran
Overview ESCP guidelines. Mesh in the pelvis Carolynne Vaizey
Live Surg: Robotic and laparoscopic ventral mesh rectopexy Ahus operating theatre
Internal rectal prolapse and ODS, pro – con LVMR Pro: TBA

Con: Marianne Merok

Rectal prolapse in children and adolescents Pernilla Stenström
Biologic versus synthetic mesh Carolynne Vaizey
Complications of LVMR and Recurrent rectal prolapse TBA
Hartmann versus intersphincteric amputation Kenneth Smed
Choice of anastomosis, straight versus pouch versus side to end Bjørn Steinar Nedrebø
Pro-Con straight versus side to end/pouch Pro: Ole Sjo

Con: Kenneth Smed

Diverting stoma in low rectal anastomosis, is it really necessary? TBA
Sequential assessment of bowel function and anorectal physiology after anterior resection for cancer Karen P. Nungent
Early closure of diverting stoma and LARS syndrome Peter Christensen
An update on prophylactic stoma mesh Jan Lambrecht
The perineal wound after APR: Primary closure vs Mesh vs VRAM Mesh: Markku Haapamäki

VRAM: TBA

Perineal hernia repair Markku Haapamäki

Fee 2600 NOK

Register with merete.helgeland@ahus.no

 

State of the Art Covid-19

Svenska Läkaresällskapet arrangerar tillsammans med sina medlemsföreningar och sektioner återigen ”State of the Art Covid-19” som äger rum den 24-25 november 2021.

Förra årets möte blev en stor framgång med över 1600 deltagare och närmare 100 internationella och nationella experter, forskare samt företrädare för regeringen, myndigheter och media som medverkade i programmet. I år satsar vi på ett uppföljande möte med ett högkvalitativt vetenskapligt program. Vi samlar återigen läkarkåren och övriga professioner inom hälso- och sjukvården till Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19.

Mötet är en utmärkt möjlighet att presentera sina forskningsresultat. Abstract kan lämnas in t.o.m. 3 oktober.

Mer info: https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/

Endoskopisk hemostaskurs

Alla former av endoskopisk behandling vid övre gastrointestinal blödning.
Praktiska endoskopiövningar på gris och modell.

Läs mer här (pdf)

Konferens om matstrups- och magsäckscancer – vägen framåt

Preliminärt program

Introduktion av dagen, presentation av moderator
Sjuksköterska Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet
Kirurg Magnus Nilsson, NREV
Olof Riesenfeld/Eva Backman PALEMA

OSCAR studien: Återhämtning efter kirurgi
Sjuksköterska Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet

Patientberättelse

Långvariga effekter av kirurgisk behandling (matstrupe och ventrikel)
Kirurg Fredrik Klevebro, Karolinska Universitetssjukhuset

Anhörigberättelse

Nutrition – med fokus på långtidspåverkan efter kirurgi
Dietist Ragna Rönning, Örebro Universitetssjukhus

Patientberättelse

Långvariga effekter av onkologisk behandling
Onkolog Gabriella Alexandersson von Döbeln, Karolinska Universitetssjukhuset

Information om PALEMAS verksamhet
Representanter från PALEMA

Patientberättelse

Uppföljning och vad som händer om sjukdomen kommer tillbaka
Kirurg Jan Johansson, Skånes Universitetssjukhus
Kurator Anna Kagelind, Örebro Universitetssjukhus

Immunoterapi
Överläkare David Borg, Skånes Universitetssjukhus

Paneldiskussion med stort utrymme för frågor
Alla som presenterat under dagen

 

Anmälan skickas till medinet.holmberg@telia.com senast den 15 september. Meddela också om du har någon matallergi.

Konferensen är kostnadsfri, inklusive lunch och fika.

Immunologiutbildning för Dermatologer, Gastroenterologer & Reumatologer

En interaktiv immunologiutbildning över terapiområdesgränserna – En förberedelse inför en ny era av terapeutisk behandling med en kombination av immunologisk teori och kliniska fall.

Detta möte är kostnadsfritt och sponsras av Janssen. Enligt gällande avtal mellan LIF och SKL får läkemedelsindustrin inte betala någon del av resa eller logi för sjukvårdspersonal. Janssen täcker de yrkesmässiga delarna av mötet samt måltider.

Registrering, kontakta:
Ole Forsberg, Medicinsk Rådgivare
E-post: oforsber@its.jnj.com
Telefon: +46 722 39 01 85

För andra frågor gällande mötet, kontakta:
Camilla Bos, Business Operations Specialist
E-post: cbos2@its.jnj.com

Post ECCO Online!

Ett kostnadsfritt webbinarium för sjukvårdspersonal där vi sammanfattar den virtuella ECCO kongressen som sänds i Juli 2021.

Datum: 12 augusti 2021
Tid: 16.00-17.00

Läs mer och anmäl er här

Kurs i Basal gastroskopi och koloskopi

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och  Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). Kursen riktar sig både till blivande endoskoperande sköterskor och till ST-läkare i medicinsk gastroenterologi. Vi eftersträvar ett jämnt deltagarantal mellan läkare och sköterskor.

Läs mer här (pdf)

Webinar om Endoskopin i Sverige

I detta webinar berörs ämnen som CRC-screening, utbildning, framtida utmaningar, falldiskussioner och mycket mer.

Datum: 28/5
Tid: kl 16.00-17.00
Anmälan: mediahuset.link/Endoskopi_28maj

Program

Intro – Mattias Bock
CRC-Screening – möjligheter och svårigheter  – Jan Lillienau
Endoatlas/utbildning – Erik Persson
Framtida utmaningar för endoskopin – utbildning och kvalitet – Olga Bednarska
Falldiskussioner – Gabriele Wurm Johansson
Avslutande ord – Mattias Block