ESGE Days

The congress of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), ESGE Days 2020, takes place 23-25 April 2020 in Dublin, Ireland.
The full scientific programme starts from day 1 (Thursday, April 23, 2020).

For more information please visit the website: www.esgedays.org

Leva efter bäckencancer…

Behandling av cancer i lilla bäckenet kan leda till funktionsproblem från tarm och urinvägar samt ge sexuell dysfunktion och smärtor i bäckenregionen. En del av symptomen kan lindras med basala åtgärder men det sker inte alltid rutinmässigt. För att sprida kunskap om symptom, utredning och behandling anordnas i november 2019 ett nationellt möte om bäckencancerrehabilitering. Mötet avser att ta vid efter de uppskattade möten som tidigare anordnats i Malmö i detta viktiga ämne.
En fakultet av nationell och internationell expertis kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Alla oavsett specialitet och profession som är involverade i arbete med patienter med cancer i lilla bäckenet är hjärtligt välkomna.

För registrering och aktuell information v.g. se: https://conference.ki.se/backencancer/

The 10th Ahus Colorectal Symposium

Excellence in surgery, is it all about the access?

 • Venue: The Main Auditorium at Akershus University Hospital, Lørenskog
 • Fee: 2600 NOK
 • Register with: merete.helgeland@ahus.no

Svenska Leverveckan

Välkommen till det nationella levermötet Svenska Leverveckan, som går av stapeln den 3–5 februari 2020 i Göteborg! Svenska Leverveckan är ett årligt, tvärvetenskapligt, 3-dagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap. Mötet arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och årets möte är det andra i ordningen. Vartannat år arrangeras Leverveckan i Stockholm, och vartannat år i Göteborg.

Svenska Leverveckan är en plattform där alla läkare, forskare och vårdpersonal som är intresserade av leversjukdomar kan mötas, utbyta erfarenheter och lära nytt. Mötet integrerar flera discipliner, grundvetenskap och omvårdnad kring olika aspekter av leversjukdom.

Mer information: www.leverveckan.se

SAGIM PhD Network meeting 2019

At this year’s SAGIM meeting, we are proud to present the second PhD network meeting. At the meeting, lectures on networking and presentation skills will be in focus. Furthermore, workshops will focus on forming future Scandinavian collaborations and social gathering.
Participating is free of charge. Venue: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København

More information: sagim-gastro.dk

Hot topics in upper and lower neurogastroenterology and motility

The meeting is held at Tivoli Congress Center the 22 of November 2019

Arni Magnussons Gade 2, 1577 Copenhagen.

Topics:

 • Diagnostic in upper GI disorders
 • The role of microbiota in functional disorders
 • New methods in imaging
 • GI complications after pelvic cancer treatment

More information: sagim-gastro.dk

Gastroskolans IBD-kurs

Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna diagnostisera inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och självständigt handlägga vanliga problem hos patienter med IBD. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare eller nyblivna specialister i gastroenterologi. Kursen omfattar tre hela arbetsdagar och förutsätter aktiv interaktion mellan kursdeltagare och lärare. Kursdeltagarna förväntas förbereda sig inför kursstarten genom att översiktligt sätta sig in i tillsänd bakgrundsinformation och frågor om IBD.
Kursen centreras i huvudsak kring följande frågeställningar:

 • Varför uppkommer sjukdomen
 • Hur förväntas sjukdomen utvecklas över tid
 • Vilka är riskerna och komplikationerna till sjukdomen och behandlingarna
 • Vad är målet med behandlingarna
 • Hur optimerar vi behandlingarna
 • Vem ska vi kontrollera och hur
 • Skiljer sig sjukdomen och behandlingen hos barn/vuxna/äldre
 • Hur väljer vi behandling under graviditet/amning
 • Vem ska bli opererad och hur
 • Vilka är de vanligaste akuta situationerna och hur handläggs dessa

Kursen arrangeras på Skånes universitetssjukhus i Malmö och antalet kursdeltagare är maximerat till 25 stycken. Intyg på delmål enlig socialstyrelsens föreskrifter för ansökan om specialistkompetens ges till godkända deltagare.
Sista anmälningsdag är 1 december via e-post till olof.grip@med.lu.se. Inbetalning av kursavgift, 3000 kr, görs mot faktura efter bekräftad plats.

Svenskafton under UEGW

Läs mer här

Länk till anmälan

Rectal Cancer Forum 2020

Welcome to the Rectal Cancer Forum 2020 with focus on detection, emerging technologies and early rectal cancer.


Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Sune Bergströms Aula, Bioclinicum, Eugeniavägen 3
Läs mer här: https://nyheter.ki.se/rectal-cancer-forum-2020

 

Pediatriskt IBD-möte i Örebro

Pediatriska IBD-Dagarna började för 38 år sedan som en sammankomst av gastroenterologiskt intresserade barnläkare i en privatbostad i Örebro. De har sedan utvecklats till det största återkommande mötet inom pediatrisk gastroenterologi i Sverige. I år finns bland annat möjlighet att höra Professor Marla Dubinski från Mount Sinai Hospital i New York berätta om hur hon behandlar sina sjukaste IBD patienter.

Parallellprogram för dietister.

Förmiddagen 10/10 erbjuds utbildningstillfälle för yngre kollegor i ämnet Barnkirurgiska Riksdiagnoser.

Läs mer på hemsidan