Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö

Målgrupp:
Blivande endoskopister inom kirurgi och gastroenterologi.

Kursinnehåll:
Utarbetat av fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken för gastroenterologer och kirurger och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som Svensk Gastroentgerologisk Förening och Svensk Kirurgisk Förening ställer.

Kursledning: Peter Elbe

Läs mer här (pdf)

Funktionella mag-tarmsjukdomar och gastrointestinala motilitetsrubbningar

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare eller nyblivna specialister i gastroenterologi och syftar till att deltagarna självständigt ska kunna diagnosticera och handlägga de vanligaste kliniska problemen vid funktionell mag-tarmsjukdom och gastrointestinala motilitetsrubbningar.

Kursansvariga:
Magnus Simrén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hans Törnblom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

För mer information om kursen kontakta All about meetings registration@allaboutmeetings.se

IBD-kurs

Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna självständigt diagnostisera, behandla och handlägga vanliga problem hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare eller nyblivna specialister i gastroenterologi. Kursen omfattar tre hela arbetsdagar och förutsätter aktiv interaktion mellan kursdeltagare och lärare. Kursdeltagarna förväntas förbereda sig inför kursstarten genom att översiktligt sätta sig in i tillsänd bakgrundsinformation och frågor om IBD.

Kursen centreras i huvudsak kring följande frågeställningar:
• Varför uppkommer sjukdomen
• Hur förväntas sjukdomen utvecklas över tid
• Vilka är riskerna och komplikationerna till sjukdomen och behandlingarna
• Vad är målet med behandlingarna
• Hur optimerar vi behandlingarna
• Vem ska vi kontrollera och hur
• Skiljer sig sjukdomen och behandlingen hos barn/vuxna/äldre
• Hur väljer vi behandling under graviditet/amning
• Vem ska bli opererad och hur
• Vilka är de vanligaste akuta situationerna och hur handläggs dessa

Kursen arrangeras på Skånes universitetssjukhus i Malmö och antalet kursdeltagare är maximerat till 25 stycken. Intyg på delmål enlig socialstyrelsens föreskrifter för ansökan om specialistkompetens ges till godkända deltagare.

För mer information om kursen kontakta All about meetings registration@allaboutmeetings.se

Kurs i klinisk nutrition och tarmsvikt

Kursen vänder sig till ST-läkare inom gastroenterologi men dietister samt färdiga specialister inom kirurgi och gastroenterologi är också välkomna.

Kursansvariga:
Jan Brun, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lars Ellegård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per Hellström, Akademiska sjukhuset
Jan Lillienau, Skånes Universitetssjukhus Malmö

För mer information om kursen kontakta All about meetings registration@allaboutmeetings.se

Svenska Eosinofil esofagitdagen

Möte med tvärvetenskapliga förtecken som riktar sig till alla discipliner som kommer i kontakt med misstänkt eller känd Eosinofil esofagit. Mötet kommer att ha en tydlig klinisk profil men lämpar sig även för forskare inom området som kan få en djupare förståelse för de symtom patienterna drabbas av samt kunskap om utredning och behandling.

Besök hemsidan för mer information: www.eos2022.se

5th Nordic EUS Meeting

This meeting will include lectures on ERCP and ERCP live endoscopy. EUS and ERCP are increasingly used in combination in the diagnosis and treatment of upper GI-disease.

There will be lectures both on diagnostic and interventional EUS given by experienced, international endoscopists.  Live endoscopy with a wide variety of procedures will be performed by skilled colleagues. The program will also include an abstract session on current EUS research in the Nordic countries.

For program, registration and more information, visit:  www.nordiceus.se

Basal kurs i ERCP

För läkare och assistenter som önskar få en grundkurs i basal ERCP
Tredagarskurs med teori och praktiska övningar på ERCP-modeller

Kursen riktar sig främst till deltagare som har en viss vana med ERCP och de deltagare som anmäler sig i team om läkare och assistent premieras.

Deltagaravgift: Läkare 11 900 kronor, Assistent 7 700 (kursavgift + fika, lunch och middag)
Kursledning: Urban Arnelo, Fredrik Swahn, Hans-Ivar Påhlsson och Birgitta Hammarlund
Välkommen med din anmälan till Pia Holmberg (pia@medinet.nu)

Endoskopisk hemostaskurs

– Ska man sätta klips eller bränna eller limma eller gela eller pulvra… eller vad är det som gäller?

Kom till Örebro och lär dig mer på endoskopisk hemostaskurs

Alla former av endoskopisk behandling vid övre gastrointestinal blödning Praktiska endoskopiövningar på gris och modell.

Vi erbjuder en tredagarskurs: 3 – 5 oktober, 2022

Kursen har plats för 15 deltagare och riktar sig till läkare som är självständiga gastroskopister.

Deltagaravgift: 15 000 kronor (kursavgift inkl fika och lunch)
Kursledning: Malin Wickbom, Göran Ågren, Urban Arnelo och Fredrik Swahn
Välkommen med din anmälan till Pia Holmberg (pia@medinet.nu)

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och allmänmedicin. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

LIPUS har godkänt och granskat denna utbildning. LIPUS-nr: 20220047

Avgift: 13 400 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Kontakt: Linda Isacsson 

Sista anmälningsdag: 8 november 2022

Mer info och anmälan

GIFT-webbinarium: Avancerad kronisk leversjukdom

Patientfall och diskussioner som knyter an till GIFT-kursens föreläsning på samma tema

Med: Marie Carlsson, Annika Bergqvist, Antti Oksanen & Johan Vessby
Var: Online
När: Torsdag 7 april 2022
Tid: 16:00 -17:00
Anmälan: https://mediahuset.link/AKL