Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och allmänmedicin. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

LIPUS har godkänt och granskat denna utbildning. LIPUS-nr: 20210017

Datum: 23-26 november 2021

Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart.

Länk: https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard/uppsalakurserna-ht21/oversiktskurs-i-gastroenterologi–och-hepatologi-ht21

Gastrodagarna 2021

https://gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se/

Hot topics IBD / Covid-Vaccination / Teamwork

Agenda

 • Sanna Jäghult & Eleni Persson: Att involvera patienten. Guidelines – hur får man patienten att följa det? Patientföreningarna.
 • Anna Wickbom: Teamarbete inom IBD. Inrapportering och digital uppföljning. IBD 2020. Kirurgi eller ej – timing och information.
 • Jan Marsal: Vaccination och IBD.
 • Mattias Block: Kirurgi och IBD.


Mer information och anmälan

Nordic Advanced Capsule Endoscopy Course

April 7 th , 2021, 4 4-5.30 pm (CET)
April 14 th , 2021, 4 4-5 pm (CET)
May 11 th , 2021, 4 4-5 pm (CET)

PROGRAM DESCRIPTION

Session 1: Small Bowel Capsule Endoscopy.

 • Guidelines updated and Proficient video reading.
 • Special situations & pitfalls
 • Pediatric patients, Capsule retention/Patency capsule.
 • Surgically altered anatomy, Implanted electric devices.
 • Swallowing difficulties, Pregnancy, Findings outside the thesmall bowel.

Session 2: Colon Capsule Endoscopy

 • Hardware and software, preparation and examination.
 • Indications, contraindications and complications.
 • Clinical case presentations

Session 3: Pan-enteric capsule endoscopy with Crohn’s Capsule

 • Hardware and software, preparation and examination.
 • Indications, contraindications and complications.
 • Clinical case presentations

SPEAKERS

 • Dr. Ervin Toth
 • Dr. Gabriele Wurm Johansson
 • Dr. Artur Nemeth
 • Dr. Michael Philipper

For more information and/or participation please contact:

Robert Smedberg
Clinical Specialist Nordics
Robert.smedberg2@medtronic.com

or

Lisa Gade
Cluster Sales Manager Nordics
Lisa.gade@medtronic.com

UEG Week Virtual 2021

Svensk Koloskopiupdate: Screening, Kvalitet och Utbildning

Olympus bjuder tillsammans med Centralsjukhuset Karlstad och Falu lasarett in till ett webinar för att diskutera den senaste utvecklingen inom svensk koloskopi. Några frågor som kommer tas
upp är bland annat:

• Vad är status för införandet av nationell screening och hur ser upplägget ut?
• Vilka viktiga utbildningsinitiativ ser vi framöver?
• Vad innebär högkvalitetskoloskopi utifrån de nationella kvalitetsmåtten i SveReKKS?
• Hur kan vi säkerställa och följa upp kvaliteten i vår verksamhet?
• Hur kan vi tillsammans höja kvaliteten genom framtida öppna jämförelser?

Agenda:

Screening och standardiserad koloskopiutbildning (Stefan Willmarsson, Centralsjukhuset Karlstad)

Första erfarenheterna från screeningverksamheten på Mag-tarmmottagningen. Kvalitet utifrån de nationella kvalitetsmåtten i SveReKKS (Daniel Sjöberg, Falu lasarett)

När:

16 april 2021 12.15-13.00

 

Anmälan sker via denna länk: https://my.demio.com/ref/d0tdTJ1jmzwY4PiJ

Svenska ERCP-dagarna

Tema: Back to Basics

Läs mer och anmäl er på http://ercp.se/

 

Utredning och behandling av barn och ungdomar med förstoppning

Svenska barngastroföreningen bjuder in till en temadag om
Utredning och behandling av barn och ungdomar med förstoppning

Mötet äger rum i etern via länk (Förtydligande information om hur man anmäler sig (och då får länken) kommer att hittas på SPGHN:s hemsida (https://gastro.barnlakarforeningen.se/).

Smärre förändringar i schemat kan tillkomma – aktuell version kommer att ligga på SPGHN:s hemsida (s.o.)

09.20-09.30 Introduktion (Petter Malmborg, Stockholm)

09.30 -10.00 Förstoppning ett barnkirurgiskt perspektiv (Helena Borg, Göteborg)

10.00-10.30 Förstoppning ur ett tarmterapeutisk perspektiv (Maria Öjmyr Joelsson, Stockholm)

10.30-11.00 Egen kaffe-bensträckarpaus

11.00-11.30 Förstoppning ur ett neurourologisk perspektiv (Peter Wide, Linköping)

11.30-12.00 Förstoppning och intestinal motilitetsrubbning hos barn (Niklas Nyström, Uppsala)

12.00-13.00 Egen lunch

13.00-13.30 Förstoppning ur ett vuxengastro-öppenvårdsperspektiv (Perjohan Lindfors Stockholm)

13.30-14.00 Intraktabel förstoppning hos vuxna (Greger Lindberg, Stockholm)

14.00-14.30 Egen kaffe-bensträckarpaus

14.30-15.00 Regionalt vårdprogram funktionell förstoppning i Stockholm (Peter Grimheden, Thomas Mårtensson, Södertälje)

15.00-15.30 Från riktlinjer till verklighet – erfarenheter från Skåne (Karin Åkerberg, Helsingborg)

The International Liver Congress

Länk

UEG Week – 2021

https://ueg.eu/week/ueg-week-2021