12e Minimalinvasiv Kolorektal Workshop

feb72020

ESD – Behandling av tidig kolorektal cancer

Utvecklingen av endoskopisk diagnostik och terapi går snabbt. Endoskopisk submukosal dissektion (ESD) är ett behandlingsalternativ för tidig kolorektal cancer. I Sverige överbehandlas ofta tidig rektalcancer och under 2017 och 2018 blev nära 80% av T1 rektalcancer behandlade med LFR, APR eller Hartmanns operation när en lokal excision i många fall var möjlig.

2020 års workshop på Danderyd s sjukhus fokuserar på möjlig diagnostik och behandling vid tidig kolorektal cancer idag och i framtiden. Man kommer att visa live ESD ingrepp samt inspelade filmer. Inbjuden föreläsare är Professor Anna Martling som kommer att föreläsa om framtidens rektalcancer behandling.

För information och anmälan (senast 29 januari 2020)

Katrine Lindholtz
Kirurg- och urologkliniken
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm
e-mail: katrine.lindholtz@sll.se
Tel: 08 12356512

Avgift: 2000 :- exkl. moms, faktureras separat.