Endoskopisk hemostaskurs

okt4-62021

Alla former av endoskopisk behandling vid övre gastrointestinal blödning.
Praktiska endoskopiövningar på gris och modell.

Läs mer här (pdf)