Ersta IBD-Symposium 2022

jun2-32022

Multidisciplinär handläggning av svår Crohns sjukdom.

Detta symposium är framtaget för – och av – gastroenterologer, kirurger, sjuksköterskor, dietister, kuratorer och andra som behandlar Crohns sjukdom. Syftet med symposiet är att utveckla och optimera den multidisciplinära vården för patienter med Crohns sjukdom. Utbildningen har skapats av en oberoende vetenskaplig kommitté bestående av kliniska experter på Ersta sjukhus. Mötet sponsras av Janssen och Ethicon och är kostnadsfritt. Enligt gällande avtal mellan LIF och SKR får läkemedelsindustrin inte betala någon del av resa eller logi för sjukvårdspersonal.

Anmälan: Senast 2022-05-20 till Ole Forsberg, medicinsk rådgivare: oforsber@its.jnj.com, inkludera även eventuella matrestriktioner.