Fokus på dekompenserad cirros

okt5-62020

Utbildningen vänder sig till läkare som, oavsett utbildningsnivå och specialitet, deltar i vård av patienter med dekompenserad levercirros. Utbildningen innehåller patofysiologi, prognostisering, problematiken med varicer, ascites, njursvikt, leverencefalopati, sarkopeni, bakteriella infektioner och handläggning av Acute on Chronic Liver Failure.

Syftet är att förse deltagarna med komplett och dagsaktuell kunskap inom området. Pedagogiken baseras på falldiskussioner blandade med kliniskt relevanta teoretiska genomgångar. Programmet är framtaget i samarbete med Anna Cederborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Antti Oksanen, Karolinska Universitetssjukhuset. Övriga föreläsare är Ingalill Friis-Liby, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Daniel Klintman, Skånes Universitetssjukhus samt Fredrik Rorsman, Akademiska Sjukhuset.

 

Mötet arrangeras av Norgine Sverige AB
Plats: Steningevik konferens, Märsta
Anmälan: Senast 1 september 2020
till Susanne Olesen, solesen@norgine.com