Forum för klinisk hepatologi

nov172020

Kliniskt relevanta hepatologiska ämnen diskuteras i en liten grupp utifrån praktiskt inriktade föreläsningar och deltagarnas egna fall. Programmet blandar föreläsningar kombinerat med patientfall som deltagarna tar med sig. Tid är avsatt för djupare diskussion kring leversjukdom, klinisk vardag, handläggning och etiska problemställningar.

Formatet och programmet för mötet utarbetas av Dr. Anna Cederborg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och Dr. Antti Oksanen (Karolinska Universitetssjukhuset).

Lokal: Kapitel 8 Klara strand / Adress: Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Företagen, Ferring, Norgine och AOP Orphan, står för möteskostnader samt förtäring.
Resor bekostas av deltagarna. Företagen tillämpar överenskommelsen mellan LIF och SKL.

Anmälan till kajsa.fridman@aoporphan.com