Forum för klinisk hepatologi

nov182021

Formatet och programmet för mötet har utarbetats av Dr. Anna Cederborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Dr. Antti Oksanen, ME Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset.

Programmet blandar föreläsningar kombinerat med patientfall som deltagarna tar med sig. Tid är avsatt för djupare diskussion kring leversjukdom, klinisk vardag, handläggning och etiska problemställningar.

Företagen Norgine och Ferring, står för möteskostnader. Företagen tillämpar överenskommelsen mellan LIF och SKL.

Anmälan görs via mail till: solesen@norgine.com