Gastroenterologi och Hepatologi i Primärvården

mar10-122020

Kursen är en fortbildning i gastroenterologi och hepatologi från ett primärvårdsperspektiv. Syftet med utbildningen är att den ska täcka merparten av de frågor inom gastroenterologi och hepatologi en specialist i allmänmedicin ställs inför i sitt arbete.

Inbjudan & program (pdf)

GHIP-kursen 2020 är fullbokad.
Kontakta All about meetings AB om du har några frågor.
registration@allaboutmeetings.se