Gastroskolans IBD-kurs

jan29-312020

Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna diagnostisera inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och självständigt handlägga vanliga problem hos patienter med IBD. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare eller nyblivna specialister i gastroenterologi. Kursen omfattar tre hela arbetsdagar och förutsätter aktiv interaktion mellan kursdeltagare och lärare. Kursdeltagarna förväntas förbereda sig inför kursstarten genom att översiktligt sätta sig in i tillsänd bakgrundsinformation och frågor om IBD.
Kursen centreras i huvudsak kring följande frågeställningar:

  • Varför uppkommer sjukdomen
  • Hur förväntas sjukdomen utvecklas över tid
  • Vilka är riskerna och komplikationerna till sjukdomen och behandlingarna
  • Vad är målet med behandlingarna
  • Hur optimerar vi behandlingarna
  • Vem ska vi kontrollera och hur
  • Skiljer sig sjukdomen och behandlingen hos barn/vuxna/äldre
  • Hur väljer vi behandling under graviditet/amning
  • Vem ska bli opererad och hur
  • Vilka är de vanligaste akuta situationerna och hur handläggs dessa

Kursen arrangeras på Skånes universitetssjukhus i Malmö och antalet kursdeltagare är maximerat till 25 stycken. Intyg på delmål enlig socialstyrelsens föreskrifter för ansökan om specialistkompetens ges till godkända deltagare.
Sista anmälningsdag är 1 december via e-post till olof.grip@med.lu.se. Inbetalning av kursavgift, 3000 kr, görs mot faktura efter bekräftad plats.