Immunologiutbildning för Dermatologer, Gastroenterologer & Reumatologer

jan20-212022

En interaktiv immunologiutbildning över terapiområdesgränserna – En förberedelse inför en ny era av terapeutisk behandling med en kombination av immunologisk teori och kliniska fall.

Detta möte är kostnadsfritt och sponsras av Janssen. Enligt gällande avtal mellan LIF och SKL får läkemedelsindustrin inte betala någon del av resa eller logi för sjukvårdspersonal. Janssen täcker de yrkesmässiga delarna av mötet samt måltider.

Registrering, kontakta:
Ole Forsberg, Medicinsk Rådgivare
E-post: oforsber@its.jnj.com
Telefon: +46 722 39 01 85

För andra frågor gällande mötet, kontakta:
Camilla Bos, Business Operations Specialist
E-post: cbos2@its.jnj.com