Konferens om matstrups- och magsäckscancer – vägen framåt

okt152021

Preliminärt program

Introduktion av dagen, presentation av moderator
Sjuksköterska Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet
Kirurg Magnus Nilsson, NREV
Olof Riesenfeld/Eva Backman PALEMA

OSCAR studien: Återhämtning efter kirurgi
Sjuksköterska Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet

Patientberättelse

Långvariga effekter av kirurgisk behandling (matstrupe och ventrikel)
Kirurg Fredrik Klevebro, Karolinska Universitetssjukhuset

Anhörigberättelse

Nutrition – med fokus på långtidspåverkan efter kirurgi
Dietist Ragna Rönning, Örebro Universitetssjukhus

Patientberättelse

Långvariga effekter av onkologisk behandling
Onkolog Gabriella Alexandersson von Döbeln, Karolinska Universitetssjukhuset

Information om PALEMAS verksamhet
Representanter från PALEMA

Patientberättelse

Uppföljning och vad som händer om sjukdomen kommer tillbaka
Kirurg Jan Johansson, Skånes Universitetssjukhus
Kurator Anna Kagelind, Örebro Universitetssjukhus

Immunoterapi
Överläkare David Borg, Skånes Universitetssjukhus

Paneldiskussion med stort utrymme för frågor
Alla som presenterat under dagen

 

Anmälan skickas till medinet.holmberg@telia.com senast den 15 september. Meddela också om du har någon matallergi.

Konferensen är kostnadsfri, inklusive lunch och fika.