Kunskapsprov för den gemensamma kunskapsbasen inom de invärtesmedicinska specialiteterna (Common trunk)

nov152019

Den 15 november är det premiär för en webbaserade skrivning i den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska basspecialiteterna. Testet har gemensamt tagits fram av de åtta olika specialistföreningarna inom den invärtesmedicinska familjen. Målgruppen är ST-läkare inom den internmedicinska familjen på 2-4:e året och bygger på den gemensamma kunskapsbasen. Anmälan är öppen mellan 1/9-15/10 via länk på www.SIM.nu.
Anmälan av deltagare ska göras av studierektor eller ST-chef/verksamhetschef på respektive sjukhus.