Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

mar25-292019

ÖVERSIKTSKURS I GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI, 25-29 MARS 2019

Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin som vill få en teoretisk fördjupning inom gastroenterologi och hepatologi. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen samt för ST-läkare inom allmänmedicin. Även för ST-läkare i kirurgi, reumatologi, geriatrik, infektionssjukdomar och onkologi bör kursen kunna vara användbar. Utbildningen riktar sig vidare till AT-läkare under det senare stadiet av AT-tjänstgöringen.

Upplägg: Kursen fokuserar framför allt på den initiala bedömningen och handläggningen av patienter med symtom och kliniska fynd på sjukdom i mag-tarmkanalen men går även in på djupet i de vanli­gaste sjukdomarna som drabbar mag-tarmkanalen. Kursen är ge­nomgående fallbaserad, dvs föreläsningarna utgår från ett eller flera fall.
Utifrån fallen kommer vi att diskutera utredning och praktisk handläggning på ett interaktivt sätt.

 

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. LIPUS-nr: 20180136

Information och anmälan