Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

jan21-242020

Differentialdiagnostik – Utredning – Behandling
Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och allmänmedicin. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

Upplägg: Kursen fokuserar framför allt på den initiala bedömningen och handläggningen av patienter med symtom och kliniska fynd på sjukdom i mag-tarmkanalen men går även in på djupet i de vanli­gaste sjukdomarna som drabbar mag-tarmkanalen. Kursen är ge­nomgående fallbaserad, dvs föreläsningarna utgår från ett eller flera fall.

Länk