Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

apr13-162021

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin som vill få en teoretisk fördjupning inom gastroenterologi och hepatologi. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen. Även för ST-läkare inom allmänmedicin, kirurgi, reumatologi, geriatrik, infektionssjukdomar och onkologi bör kursen kunna vara värdefull. AT-läkare under det senare stadiet av AT-tjänstgöringen är också välkomna i mån av plats.

Länk