NAFLD symposium

Journal of Internal Medicine is organizing a symposium on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease.

Program headlines:
• Pathogenesis of NAFLD and progression of disease
• NAFLD as a part of a multi-organ disease
• Clinical considerations and elephants in the room
• Why and how do we identify patients with NAFLD?
• Treatment of NAFLD/NASH

Date: June 4-5 2020
Venue: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet in Stockholm
Attendance fee: 1000 SEK (incl. VAT) which includes the meeting and meals.
Registration: https://reg.akademikonferens.se/NAFLD2020
For questions please contact: NAFLDMEETING2020@akademikonferens.se

 

 

IBD Nordic Conference

We are proud to welcome you for the 5th annual IBD Nordic Conference, and we hope that you will be able to join us in Malmö the 26th – 27th of November 2020.

Läs mer på hemsidan för IBD Nordic Conference

Gastro 2020 – Prag

Mer info: https://www.gastro2020prague.org/

EASL – NAFLD Summit

Mer info: https://easl.eu/event/nafld-summit-2020/

ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer

Mer info: https://www.worldgicancer.com/

UEG Week – Virtual 2020

UEG Week 2020 – Virtuell kongress

Mer info: https://www.ueg.eu/week/

Fokus på dekompenserad cirros

Utbildningen vänder sig till läkare som, oavsett utbildningsnivå och specialitet, deltar i vård av patienter med dekompenserad levercirros. Utbildningen innehåller patofysiologi, prognostisering, problematiken med varicer, ascites, njursvikt, leverencefalopati, sarkopeni, bakteriella infektioner och handläggning av Acute on Chronic Liver Failure.

Syftet är att förse deltagarna med komplett och dagsaktuell kunskap inom området. Pedagogiken baseras på falldiskussioner blandade med kliniskt relevanta teoretiska genomgångar. Programmet är framtaget i samarbete med Anna Cederborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Antti Oksanen, Karolinska Universitetssjukhuset. Övriga föreläsare är Ingalill Friis-Liby, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Daniel Klintman, Skånes Universitetssjukhus samt Fredrik Rorsman, Akademiska Sjukhuset.

 

Mötet arrangeras av Norgine Sverige AB
Plats: Steningevik konferens, Märsta
Anmälan: Senast 1 september 2020
till Susanne Olesen, solesen@norgine.com

Forum för klinisk hepatologi

Kliniskt relevanta hepatologiska ämnen diskuteras i en liten grupp utifrån praktiskt inriktade föreläsningar och deltagarnas egna fall. Programmet blandar föreläsningar kombinerat med patientfall som deltagarna tar med sig. Tid är avsatt för djupare diskussion kring leversjukdom, klinisk vardag, handläggning och etiska problemställningar.

Formatet och programmet för mötet utarbetas av Dr. Anna Cederborg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och Dr. Antti Oksanen (Karolinska Universitetssjukhuset).

Lokal: Kapitel 8 Klara strand / Adress: Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Företagen, Ferring, Norgine och AOP Orphan, står för möteskostnader samt förtäring.
Resor bekostas av deltagarna. Företagen tillämpar överenskommelsen mellan LIF och SKL.

Anmälan till kajsa.fridman@aoporphan.com

Forum för klinisk hepatologi

Kliniskt relevanta hepatologiska ämnen diskuteras i en liten grupp utifrån praktiskt inriktade föreläsningar och deltagarnas egna fall. Programmet blandar föreläsningar kombinerat med patientfall som deltagarna tar med sig. Tid är avsatt för djupare diskussion kring leversjukdom, klinisk vardag, handläggning och etiska problemställningar.

Formatet och programmet för mötet utarbetas av Dr. Anna Cederborg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och Dr. Antti Oksanen (Karolinska Universitetssjukhuset).

Lokal: Kapitel 8 Klara strand / Adress: Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Företagen, Ferring, Norgine och AOP Orphan, står för möteskostnader samt förtäring.
Resor bekostas av deltagarna. Företagen tillämpar överenskommelsen mellan LIF och SKL.

Anmälan till kajsa.fridman@aoporphan.com

12e Minimalinvasiv Kolorektal Workshop

ESD – Behandling av tidig kolorektal cancer

Utvecklingen av endoskopisk diagnostik och terapi går snabbt. Endoskopisk submukosal dissektion (ESD) är ett behandlingsalternativ för tidig kolorektal cancer. I Sverige överbehandlas ofta tidig rektalcancer och under 2017 och 2018 blev nära 80% av T1 rektalcancer behandlade med LFR, APR eller Hartmanns operation när en lokal excision i många fall var möjlig.

2020 års workshop på Danderyd s sjukhus fokuserar på möjlig diagnostik och behandling vid tidig kolorektal cancer idag och i framtiden. Man kommer att visa live ESD ingrepp samt inspelade filmer. Inbjuden föreläsare är Professor Anna Martling som kommer att föreläsa om framtidens rektalcancer behandling.

För information och anmälan (senast 29 januari 2020)

Katrine Lindholtz
Kirurg- och urologkliniken
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm
e-mail: katrine.lindholtz@sll.se
Tel: 08 12356512

Avgift: 2000 :- exkl. moms, faktureras separat.