12e Minimalinvasiv Kolorektal Workshop

ESD – Behandling av tidig kolorektal cancer

Utvecklingen av endoskopisk diagnostik och terapi går snabbt. Endoskopisk submukosal dissektion (ESD) är ett behandlingsalternativ för tidig kolorektal cancer. I Sverige överbehandlas ofta tidig rektalcancer och under 2017 och 2018 blev nära 80% av T1 rektalcancer behandlade med LFR, APR eller Hartmanns operation när en lokal excision i många fall var möjlig.

2020 års workshop på Danderyd s sjukhus fokuserar på möjlig diagnostik och behandling vid tidig kolorektal cancer idag och i framtiden. Man kommer att visa live ESD ingrepp samt inspelade filmer. Inbjuden föreläsare är Professor Anna Martling som kommer att föreläsa om framtidens rektalcancer behandling.

För information och anmälan (senast 29 januari 2020)

Katrine Lindholtz
Kirurg- och urologkliniken
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm
e-mail: katrine.lindholtz@sll.se
Tel: 08 12356512

Avgift: 2000 :- exkl. moms, faktureras separat.

Gastroenterologi och Hepatologi i Primärvården

Kursen är en fortbildning i gastroenterologi och hepatologi från ett primärvårdsperspektiv. Syftet med utbildningen är att den ska täcka merparten av de frågor inom gastroenterologi och hepatologi en specialist i allmänmedicin ställs inför i sitt arbete.

Inbjudan & program (pdf)

GHIP-kursen 2020 är fullbokad.
Kontakta All about meetings AB om du har några frågor.
registration@allaboutmeetings.se

The Digital International Liver Congress

EASL:s hepatologiska kongress hålls digitalt i år.

Mer info: https://ilc-congress.eu/

ERCP-kurs

Läs mer här (pdf)

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin som vill få en teoretisk fördjupning inom gastroenterologi och hepatologi. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen. Även för ST-läkare inom allmänmedicin, kirurgi, reumatologi, geriatrik, infektionssjukdomar och onkologi bör kursen kunna vara värdefull. AT-läkare under det senare stadiet av AT-tjänstgöringen är också välkomna i mån av plats.

Länk

Paris Hepatology Conference

Ett två dagars möte med utmärkta föreläsare och ett brett program om kroniska leversjukdomar inklusive levertumörer.

Mer info: https://www.aphc.info/

37. SADE 2020 – Endoscopic Diagnosis and Therapy of Gastrointestinal Neoplasia

Mer info: https://www.sade.dk/

15th Congress of ECCO, Vienna 2020 – ECCO IBD

Länk till hemsidan: www.ecco-ibd.eu/ecco20

SK kurs Akut och kronisk leversjukdom

Sammanfattning
Kursen belyser modern diagnostik och terapi av kroniska leversjukdomar, inklusive viral hepatit, autoimmun leversjukdom, alkoholleversjukdom, metabol leversjukdom och levertumörer. Handläggning och terapi vid komplikationer till levercirrhos, som portal hypertension, behandlas ingående liksom handläggning av akut fulminant leversvikt och bedömning av patienter inför levertransplantation. Kursen vill förmedla ett tvärvetenskapligt synsätt där samarbete mellan patolog, infektionsläkare, medicinsk hepatolog, radiolog och levertransplantationskirurg sätts i centrum. Kursen är uppbyggd på verkliga fall för att skapa engagemang och ge förankring till kliniken. Deltagarna stimuleras till en interaktiv inlärning av kursstoffet genom diskussion  varvat med översiktsföreläsningar.

Kursansvarig
Mattias Lissing, biträdande överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

SK kurs Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Sammanfattning
Symtom från magtarmkanalen är den tredje vanligaste orsaken för vuxna (och en av de vanligaste orsakerna för barn) till läkarkontakt i Sverige. Dessutom är leveråkommor viktiga ur ett hälsoekonomisk perspektiv. Inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi ryms många olika tillstånd, såsom gastroenofageal refluxsjukdom, irritabel tarm, inflammatorisk tarmsjukdom, levercirros, leversteatos, utredning av avvikande leverprover, nutrionssvårigheter med mera. Utvecklingen inom denna specialitet går snabbt, såväl när det gäller diagnostik som när det gäller behandling och uppföljning. Det finns ochså starka beröringspunkter med övre och nedre abdominell kirurgi, klinisk immunologi, transplantationskirurgi samt med infektionsmedicin. Kursen syftar till att ge deltagarna en grundläggande orientering om de vanligaste gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar hos barn och vuxna. Vi lägger också särskild vikt vid likheter och olikheter i handläggningen mellan barn och vuxna.

Kursansvarig
Stephan Haas, överläkare vid Patientområde Övre buk, Funktionsenhet Gastrointestinal endoskopi på Karolinska Universitetssjukhuset