Paris Hepatology Conference

jan13-142020

Ett två dagars möte med utmärkta föreläsare och ett brett program om kroniska leversjukdomar inklusive levertumörer.

Mer info: https://www.aphc.info/