Pediatriskt IBD-möte i Örebro

okt10-112019

Pediatriska IBD-Dagarna började för 38 år sedan som en sammankomst av gastroenterologiskt intresserade barnläkare i en privatbostad i Örebro. De har sedan utvecklats till det största återkommande mötet inom pediatrisk gastroenterologi i Sverige. I år finns bland annat möjlighet att höra Professor Marla Dubinski från Mount Sinai Hospital i New York berätta om hur hon behandlar sina sjukaste IBD patienter.

Parallellprogram för dietister.

Förmiddagen 10/10 erbjuds utbildningstillfälle för yngre kollegor i ämnet Barnkirurgiska Riksdiagnoser.

Läs mer på hemsidan