SK kurs Akut och kronisk leversjukdom

sep21-252020

Sammanfattning
Kursen belyser modern diagnostik och terapi av kroniska leversjukdomar, inklusive viral hepatit, autoimmun leversjukdom, alkoholleversjukdom, metabol leversjukdom och levertumörer. Handläggning och terapi vid komplikationer till levercirrhos, som portal hypertension, behandlas ingående liksom handläggning av akut fulminant leversvikt och bedömning av patienter inför levertransplantation. Kursen vill förmedla ett tvärvetenskapligt synsätt där samarbete mellan patolog, infektionsläkare, medicinsk hepatolog, radiolog och levertransplantationskirurg sätts i centrum. Kursen är uppbyggd på verkliga fall för att skapa engagemang och ge förankring till kliniken. Deltagarna stimuleras till en interaktiv inlärning av kursstoffet genom diskussion  varvat med översiktsföreläsningar.

Kursansvarig
Mattias Lissing, biträdande överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.