SK kurs Inflammatorisk tarmsjukdom

apr20-242020

Inflammatorisk tarmsjukdom är en grupp sjukdomar bestående av Mb Crohn, Ulcerös kolit och mikroskopisk kolit. Utvecklingen av läkemedel och möjligheten till behandling av dessa sjukdomar har de senaste åren gått i revolutionerande fart. Syftet med kursen är att ge en övergripande inblick i inflammatorisk tarmsjukdom och systematiskt gå igenom patofysiologi, diagnostik, utredning och behandling av inflammatorisk tarmsjukdom med fokus på Mb Crohn och ulcerös kolit. Andra områden som berörs är endoskopi, IBD-kirurgi och histopatologi. Kursen innehåller såväl föredrag som patientfall och grupparbeten.

Kursansvarig
Mikael Lördal, överläkare och Sebastian Havervall, specialistläkare på Gastrosektionen vid Medicinkliniken, Danderyds sjukhus