SK kurs Neurogastroenterologiska sjukdomar

mar9-132020

Neurogastroenterologiska sjukdomar är sjukdomar inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi som berörs i många internmedicinska specialiteter men kunskapen om utredning och behandling är centraliserad till några få universitetssjukhus. Kursen syftar till att ta öka kunskapen vid dessa sjukdomar och fokusera på etiologi, utredning och behandling. Kursen ska ta upp senaste forskning, ha en translationell förhållningssätt och stimulera till interaktiva föreläsningar med fallpresentationer och diskussioner med en expertpanel. Kursen kommer att delas in i följande temadagar: Introduktion till neurogastroenterologi och sjukdomar i esofagus, tunntarm och tjocktarm. Sista dagen kommer innehålla en examination i form av frågor. Kursledningen tillsammans med erfarna föreläsare ska med sin unika erfarenhet och framstående internationell forskning bistå med att öka kunskapen hos kursdeltagarna, informera om utrednings- och behandlingsmöjligheter.

Kursansvarig
Ghazaleh Mohammadian, ST-läkare, Patientområde Övre Buk, Karolinska Universitetssjukhuset samt Greger Lindberg, specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi och professor, Patientområde Mag och Tarm, Karolinska Universitetssjukhuset.