SK kurs Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

okt5-92020

Sammanfattning
Symtom från magtarmkanalen är den tredje vanligaste orsaken för vuxna (och en av de vanligaste orsakerna för barn) till läkarkontakt i Sverige. Dessutom är leveråkommor viktiga ur ett hälsoekonomisk perspektiv. Inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi ryms många olika tillstånd, såsom gastroenofageal refluxsjukdom, irritabel tarm, inflammatorisk tarmsjukdom, levercirros, leversteatos, utredning av avvikande leverprover, nutrionssvårigheter med mera. Utvecklingen inom denna specialitet går snabbt, såväl när det gäller diagnostik som när det gäller behandling och uppföljning. Det finns ochså starka beröringspunkter med övre och nedre abdominell kirurgi, klinisk immunologi, transplantationskirurgi samt med infektionsmedicin. Kursen syftar till att ge deltagarna en grundläggande orientering om de vanligaste gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar hos barn och vuxna. Vi lägger också särskild vikt vid likheter och olikheter i handläggningen mellan barn och vuxna.

Kursansvarig
Stephan Haas, överläkare vid Patientområde Övre buk, Funktionsenhet Gastrointestinal endoskopi på Karolinska Universitetssjukhuset