State of the Art Covid-19

nov24-252021

Svenska Läkaresällskapet arrangerar tillsammans med sina medlemsföreningar och sektioner återigen ”State of the Art Covid-19” som äger rum den 24-25 november 2021.

Förra årets möte blev en stor framgång med över 1600 deltagare och närmare 100 internationella och nationella experter, forskare samt företrädare för regeringen, myndigheter och media som medverkade i programmet. I år satsar vi på ett uppföljande möte med ett högkvalitativt vetenskapligt program. Vi samlar återigen läkarkåren och övriga professioner inom hälso- och sjukvården till Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19.

Mötet är en utmärkt möjlighet att presentera sina forskningsresultat. Abstract kan lämnas in t.o.m. 3 oktober.

Mer info: https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/