Svensk Koloskopiupdate: Screening, Kvalitet och Utbildning

apr162021

Olympus bjuder tillsammans med Centralsjukhuset Karlstad och Falu lasarett in till ett webinar för att diskutera den senaste utvecklingen inom svensk koloskopi. Några frågor som kommer tas
upp är bland annat:

• Vad är status för införandet av nationell screening och hur ser upplägget ut?
• Vilka viktiga utbildningsinitiativ ser vi framöver?
• Vad innebär högkvalitetskoloskopi utifrån de nationella kvalitetsmåtten i SveReKKS?
• Hur kan vi säkerställa och följa upp kvaliteten i vår verksamhet?
• Hur kan vi tillsammans höja kvaliteten genom framtida öppna jämförelser?

Agenda:

Screening och standardiserad koloskopiutbildning (Stefan Willmarsson, Centralsjukhuset Karlstad)

Första erfarenheterna från screeningverksamheten på Mag-tarmmottagningen. Kvalitet utifrån de nationella kvalitetsmåtten i SveReKKS (Daniel Sjöberg, Falu lasarett)

När:

16 april 2021 12.15-13.00

 

Anmälan sker via denna länk: https://my.demio.com/ref/d0tdTJ1jmzwY4PiJ