Svenska Eosinofil esofagitdagen

sep292022

Möte med tvärvetenskapliga förtecken som riktar sig till alla discipliner som kommer i kontakt med misstänkt eller känd Eosinofil esofagit. Mötet kommer att ha en tydlig klinisk profil men lämpar sig även för forskare inom området som kan få en djupare förståelse för de symtom patienterna drabbas av samt kunskap om utredning och behandling.

Besök hemsidan för mer information: www.eos2022.se