Sweden Liver Week

jun13-152022

Svenska Leverveckan är ett årligt, tvärvetenskapligt, 3-dagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap. Mötet arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och årets möte är det tredje i ordningen. Vartannat år arrangeras Leverveckan i Stockholm, och vartannat år i Göteborg.
Svenska Leverveckan är en plattform där alla läkare, forskare och vårdpersonal som är intresserade av leversjukdomar kan mötas, utbyta erfarenheter och lära nytt. Mötet integrerar flera discipliner, grundvetenskap och omvårdnad kring olika aspekter av leversjukdom.

OBS: Ev. annan mötesform eller datum!

Mer info: www.liverweek.se