Utredning och behandling av barn och ungdomar med förstoppning

mar242021

Svenska barngastroföreningen bjuder in till en temadag om
Utredning och behandling av barn och ungdomar med förstoppning

Mötet äger rum i etern via länk (Förtydligande information om hur man anmäler sig (och då får länken) kommer att hittas på SPGHN:s hemsida (https://gastro.barnlakarforeningen.se/).

Smärre förändringar i schemat kan tillkomma – aktuell version kommer att ligga på SPGHN:s hemsida (s.o.)

09.20-09.30 Introduktion (Petter Malmborg, Stockholm)

09.30 -10.00 Förstoppning ett barnkirurgiskt perspektiv (Helena Borg, Göteborg)

10.00-10.30 Förstoppning ur ett tarmterapeutisk perspektiv (Maria Öjmyr Joelsson, Stockholm)

10.30-11.00 Egen kaffe-bensträckarpaus

11.00-11.30 Förstoppning ur ett neurourologisk perspektiv (Peter Wide, Linköping)

11.30-12.00 Förstoppning och intestinal motilitetsrubbning hos barn (Niklas Nyström, Uppsala)

12.00-13.00 Egen lunch

13.00-13.30 Förstoppning ur ett vuxengastro-öppenvårdsperspektiv (Perjohan Lindfors Stockholm)

13.30-14.00 Intraktabel förstoppning hos vuxna (Greger Lindberg, Stockholm)

14.00-14.30 Egen kaffe-bensträckarpaus

14.30-15.00 Regionalt vårdprogram funktionell förstoppning i Stockholm (Peter Grimheden, Thomas Mårtensson, Södertälje)

15.00-15.30 Från riktlinjer till verklighet – erfarenheter från Skåne (Karin Åkerberg, Helsingborg)