Vetenskaplig uppdatering om COVID-19 och IBD behandling

apr32020

Fredag 3 april kl 15-16

Moderator: Mattias Block, Överläkare & Sektionschef Kolorektal vid Kirurgiska Kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Ordförande SGF

Agenda

  • Välkomna / Intro – Mattias Block (SU/Östra)
  • IOIBD –Internationella riktlinjer – Jonas Halfvarson (Örebro Universitet)
  • SGF rekommendationer/nationella riktlinjer – Charlotte Höög (KI)
  • Immundämpande läkemedel och COVID 19 – Jan Marsal (LU)
  • Kirurgiska aspekter – Mattias Block
  • Paneldiskussion/frågor och svar – Mattias Block

Möjlighet att ställa frågor online kommer att finnas under mötet. Vänligen notera att antalet platser för live-streamen är begränsad till 1.000 deltagare.
Mötet kommer dock även gå att se i efterhand på svenskgastro.se, strax efter mötets slut.

Mötet är webbaserat, mer info om anslutning vid anmälan nedan!

https://mediahuset.link/COVID-IBD