Webinar om Endoskopin i Sverige

maj282021

I detta webinar berörs ämnen som CRC-screening, utbildning, framtida utmaningar, falldiskussioner och mycket mer.

Datum: 28/5
Tid: kl 16.00-17.00
Anmälan: mediahuset.link/Endoskopi_28maj

Program

Intro – Mattias Bock
CRC-Screening – möjligheter och svårigheter  – Jan Lillienau
Endoatlas/utbildning – Erik Persson
Framtida utmaningar för endoskopin – utbildning och kvalitet – Olga Bednarska
Falldiskussioner – Gabriele Wurm Johansson
Avslutande ord – Mattias Block