Motion till årsmötet avseende ändrad valberedningsprocess

Det har under det gångna året kommit önskemål om att göra valberedningsprocessen mer transparent. Synpunkterna har framför allt kommit från SYG och styrelsen i SGF håller med om vikten av en öppentillsättning av poster i SGF.

Valberedningen bestående av Per Stål (ordf.), Marie Carlson och Pär Myrelid, fick i uppdrag att ta fram en motion till årsmötet under Gastrodagarna i Jönköping med förslag till ändringar av valberedningsprocessen.
Tyvärr skickas motionen ut något sent, men det är angeläget att förändringen av valberedningsprocessen inte fördröjs.

Läs motionen här (pdf)

Uppdaterad version av kallelse/agenda inför årsmötet

Hans Strid
Ordförande i SGF