Nationell riktlinje avseende stentbehandling i esophagus

Med anledning av att European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) har uppdaterat sina riktlinjer angående stentning vid benigna och maligna tillstånd i esofagus under 2021 så revideras även de svenska riktlinjerna.

svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/riktlinjer-endoskopi/stentbehandling-i-esofagus