Nationell riktlinje för akut pankreatit

Svensk Gastroenterologisk Förening har tagit fram en riktlinje om akut pankreatit. Utöver en omfattande vetenskaplig bakgrundsdokumentation innehåller den både en kortare sammanfattning och rekommendationer i punktform.

https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2020/05/2020-akut-pankreatit.pdf