Nationell riktlinje för eosinofil esofagit

Eosinofil esofagit är en kronisk immunmedierad inflammatorisk sjukdom i esofagus. Trots att sjukdomen beskrivs idag som den näst vanligaste inflammatoriska sjukdomen i esofagus efter gastro-esofagal reflux sjukdom och en ökad uppmärksamhet på senare år är underdiagnostiken påtaglig både hos barn och vuxna. Svensk Gastroenterologisk Förening har nu tagit fram en riktlinje för utredning och behandling av esosinofil esofagit. Med detta föreligger både ett vårdprogram för barn och ungdomar, framtagit av Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, och en nationell riktlinje för vuxna med eosinofil esofagit. Läs hela dokumentet här.