Nationell riktlinje – Kirurgi vid abdominell Crohn

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp bestående av kirurger och gastroenterologer arbetat med att ta fram nationella riktlinjer för kirurgisk behandling av abdominella komplikationer till Crohns sjukdom. Dessa riktlinjer överensstämmer med riktlinjer framtagna av European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO) och British Society of Gastroenterology, men har anpassats för att passa i svensk sjukvård. Den nya riktlinjen är tillgänglig under “Riktlinjer/Luminal Gastroenterologi