Nationellt vårdprogram för levertransplantation

Ett övergripande nationellt vårdprogram har upprättats av en multidisciplinär expertgrupp från universitetssjukhusen i Stockholm och Göteborg. Syftet är att  säkerställa en transparent process och jämlik vård. Vårdprogrammet innehåller bl.a. indikationer och urvalskriterier för levertransplantation, hantering av väntelistor, principer för organallokering och uppföljning av levande donatorer. Vårdprogrammet uppdateras regelbundet, minst vartannat år.

Länk