Ny riktlinje: Utbildning i basal Gastroskopi

Ett stort steg mot en strukturerad endoskopiutbildning i Sverige. Nationell Riktlinje för utbildning i basal Gastroskopi. Ett samarbete mellan Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) och Svensk Kirurgisk Förening (SKF).

https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2022/03/2022-basal-gastroskopiutbildning.pdf