Ny riktlinje: Utredning och handläggning av akut nedre GI blödning

Ytterligare en ny riktlinje har framtagits som sammanfattning av de europeiska riktlinjer från European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Syftet är att ge råd kring bedömning, utredning och behandling av akut nedre gastrointestinal blödning inklusive riskstratifiering av patienter, indikation för endoskopi, interventionell radiologi och kirurgi samt hantering av blodförtunnande läkemedel. Läs mer här.