Nyheter

Endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi – Uppdaterad riktlinje

Riktlinjen för endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi har uppdaterats och ersätter tidigare riktlinje från 2016.Syftet är att ge råd kring bedömning och uppföljning vid fynd av polyper vid koloskopi. Anpassning till ny evidens och harmonisering till europeiska riktlinjer har företagits.

SADE 2022

Glöm inte att anmäla er till SADE kongressen som äger runt 20-21 januari i Helsingfors! Deadline är i mitten av september. www.sade.dk

Informationsvideor

Det luminala utskottet har tagit fram en informationsvideo om symtom vid inflammatorisk tarmsjukdom. Videon ger en grundläggande översikt över gastrointestinala och extraintestinala symtom vid IBD och kan användas för t.ex. patientutbildning. Under fliken “Informationsmaterial” finns nu även videor om IBS.... Läs mer

ESGE COMMITTEE CHAIR CANDIDATURES TERM 2022-2024

ESGE utlyser nomineringar för följande positioner: ESGE Education Committee chair ESGE Quality Improvement Committee chair ESGE Young Endoscopists Committee chair För mer info och ansökan besök: https://www.esge.com/about-us/esge-committees/esge-committee-chair-candiudature/

Anmälan till kunskapsprovet i Gemensamma Kunskapsbasen

Anmälan är öppen till kunskapsprovet i Gemensamma kunskapsbasen (”Common trunk”) för ST-läkare. Anmälan är öppen mellan 1/10-31/10 , använd nedan länk för anmälan. https://sim.nu/utbildning/kunskapsprov-for-den-gemensamma-kunskapsbasen/

Råd om tredje vaccindos mot SARS-CoV-2 vid IBD och leversjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos SARS-CoV-2 vaccin till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vid immunsuppressiv behandling. SGF har tagit fram råd om vilka personer med IBD och leversjukdom som bedöms uppfyller kriterier för en booster vaccination. Mer info här.

Nominering till internationella organisationer

Svensk Gastroenterologisk Förening har möjlighet att nominera personer till olika positioner inom t.ex. internationella organisationer eller priser. Om du som medlem vill ha SGF:s stöd för en nominering finns information här: Nominering internationella organisationer

Läkemedel vid IBD – behandlings­rekommendation från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har uppdaterat sina behandlingsrekommendationer vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Rekommendationerna är framtagna av en expertgrupp bestående av kliniskt verksamma läkare inom olika specialiteter, aktiva forskare, specialistsjuksköterska, experter från Läkemedelsverket samt en patientorganisationsrepresentant och i samråd med nationellt programområde (NPO) för... Läs mer

UEG Masterclass on Chronic Pancreatitis

It is our pleasure to bring you the best of both worlds, with a dynamic online learning phase throughout November, and then a stimulating face-to-face course December 2-3. Both case-based educational phases (online and in-person) will provide opportunities to: Gain... Läs mer

UEG Virtual Summer School

Virtual Summer School is open for registration For the second year in a row, this course will allow participants to interact in real-time with experts from previous Summer School courses and colleagues in the global GI community. It will offer many... Läs mer