Nyheter

Nya endoskopiriktlinjer

Endoskopiutskottet fortsätter att producera/uppdatera riktlinjer i hög takt! Förberedelser inför koloskopi Handläggande av antitrombotiska läkemedel hos patienter som genomgår planerad endoskopisk diagnostik eller terapi

Nationell riktlinje avseende stentbehandling i esophagus

Med anledning av att European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) har uppdaterat sina riktlinjer angående stentning vid benigna och maligna tillstånd i esofagus under 2021 så revideras även de svenska riktlinjerna. svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/riktlinjer-endoskopi/stentbehandling-i-esofagus

Uppdaterad riktlinje – Kronisk Atrofisk Gastrit

Riktlinjen för handläggning och uppföljning av kronisk atrofisk gastrit, intestinal metaplasi och dysplasi i ventrikeln från 2018 har uppdaterats. Utgångspunkten är de europeiska riktlinjerna från 2019 (s k MAPS II) och AGA:s aktuella publikationer inom ämnesområdet. Fokus ligger på den... Läs mer

On Demand: GIFT-webbinarium – Avancerad kronisk leversjukdom

Nu finns möjlighet att se SGF’s GIFT (Gastroenterologi i fortsatt tjänstgöring) webbinarium on demand: Avancerad kronisk leversjukdom: Aspekter på diagnostik och behandling av portal hypertension och recidiverande ascites

UEG Week

Call for Abstracts is open until April 29. Registration has just opened – look at our attractive fee model! Congress Opportunities: Check out these opportunities related to your abstract submission and attendance: Top Abstract Prizes National Scholar Award Travel Grants... Läs mer

Informationsvideo: Behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom

Ny informationsvideo med information om behandling vid IBD som riktar sig i första hand till patienter och kan användas i undervisning. Sedan tidigare finns en informationsvideo om symtom vid inflammatorisk tarmsjukdom. All patientinformation och videor finns här.

Ny riktlinje: Utbildning i basal Gastroskopi

Ett stort steg mot en strukturerad endoskopiutbildning i Sverige. Nationell Riktlinje för utbildning i basal Gastroskopi. Ett samarbete mellan Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) och Svensk Kirurgisk Förening (SKF). https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2022/03/2022-basal-gastroskopiutbildning.pdf

Förlängd ansökningstid till Bengt-Ihre stipendiet

Härmed meddelas att ansökningstiden till Bengt Ihre-stipendiet om 100.000 kr är förlängt till och med den 1 april. Läs mer om stipendiet och ansökan: Bengt Ihre-stipendium

Ny riktlinje: Utredning och handläggning av akut nedre GI blödning

Ytterligare en ny riktlinje har framtagits som sammanfattning av de europeiska riktlinjer från European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Syftet är att ge råd kring bedömning, utredning och behandling av akut nedre gastrointestinal blödning inklusive riskstratifiering av patienter, indikation för endoskopi,... Läs mer

Ny riktlinje: Behandlingsstrategier vid IBD – biologisk terapi

Svensk Gastroenterologisk Förening är stolt över att kunna publicera en helt ny riktlinje om behandlingsstrategier vid IBD med  inriktning på biologisk terapi! https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2022/03/2022-Behandlingsstrategier-vid-IBD.pdf