Nyheter

Bengt Ihre-stipendium 2021

Bengt Ihre-stipendium 2021 är nu utlyst med sista dag för ansökan den 19:e mars. Stipendiesumman på 100 000 kr kan fördelas på ett eller flera stipendier. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för... Läs mer

Nationell riktlinje för eosinofil esofagit

Eosinofil esofagit är en kronisk immunmedierad inflammatorisk sjukdom i esofagus. Trots att sjukdomen beskrivs idag som den näst vanligaste inflammatoriska sjukdomen i esofagus efter gastro-esofagal reflux sjukdom och en ökad uppmärksamhet på senare år är underdiagnostiken påtaglig både hos barn... Läs mer

Magtarmfonden utlyser stipendier för 2021 med historiskt stor satsning på forskning på ulcerös kolit

Magtarmfondens stipendier 2021 är nu utlysta med sista dag för ansökan den 14:e februari. Årets utlysning innefattar ett unikt och historiskt stort stipendium om en miljon kronor för forskning på ulcerös kolit som är öppet även för tungt meriterade forskare... Läs mer

Gastrodagar 2021

Efter mycket övervägande och analys av nuläget har vi i SGF:s styrelse fattat beslutet att genomföra vårens Gastrodagar som ett hybridmöte. För oss betyder det att vi kommer att livesända vissa föreläsningar med föreläsare på plats direkt från Borås under... Läs mer

Nationell riktlinje – Kirurgi vid abdominell Crohn

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp bestående av kirurger och gastroenterologer arbetat med att ta fram nationella riktlinjer för kirurgisk behandling av abdominella komplikationer till Crohns sjukdom. Dessa riktlinjer överensstämmer med riktlinjer framtagna av European Crohn’s and Colitis Organization... Läs mer

Fria föredrag – Luminal Gastroenterologi / Funktion och Nutrition – Svenska Gastrodagarna 2020

Gastrodagarna 2020s fria föredrag debuterade i webinarieform. Luminala utskottets ordförande Charlotte Höög tillsammans med Vetenskaplig sekreterare Ann-Sofie Backman modererade “Fria föredrag – Luminal Gastroenterologi / Funktion och Nutrition – Svenska Gastrodagarna 2020”. Videon finns tillgänglig här.

Fria föredrag – Endoskopi & Pankreas. Svenska Gastrodagarna 2020

Gastrodagarna 2020s fria föredrag debuterade i webinarieform. Endoskopiutskottets ordförande Fredrik Swahn tillsammans med Vetenskaplig sekreterare Ann-Sofie Backman modererade “Fria föredrag – Endoskopi & Pankreas”. Videon finns tillgänglig här.

Ansök om Bengt Ihre Research Fellowship!

En strategisk satsning inom Bengt Ihre’s Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning ytterligare genom ökad nationell samverkan. Ansökan till Fellowship-programmet hos Bengt Ihre Research Fellowship för 2021 är öppen. Sista ansökningsdag är 2021-02-01. Läs mer och ansök här.

Video från “Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling”. Uppföljning av vårens webbinar

Nu finns videon från webbinariet “Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling” att se här!

Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling. Uppföljning av vårens webbinar

Välkomna / Intro – Mattias Block (SU/Östra) Ökad risk vid Covid 19- Finns det någon evidens? – Jonas Halfvarson (Örebro Universitet) Nationella riktlinjer. Hur blev det i praktiken? Privat och offentligt perspektiv – Charlotte Höög (KI) Uppdatering på mekanismer och virologin. – Jan Marsal (LU) Aspekter... Läs mer