Nyheter

Ansökan till Young Talent Group inom UEG

Young Talent Group inom UEG söker efter tre unga och proaktiva gastroenterologer, som är intresserade av att forma och utveckla nuvarande och framtida initiativ inom UEG.  Detta arbete är viktigt för att ytterligare stärka unga gastroenterologers röst i UEG: s... Läs mer

Fertilitet, graviditet och amning vid inflammatorisk tarmsjukdom

Riktlinjen täcker hela spektrum från den prekonceptionella perioden till förlossning och amning. Interaktionen mellan IBD sjukdomen och graviditeten belysas och såväl medicinska som kirurgiska aspekter avhandlas. Ett stort kapitel ägnas åt läkemedelsbehandling av IBD i samband med graviditet.

Nationell riktlinje för fettleversjukdom (NAFLD)

SGF har tagit fram en ny riktlinje för utredning och handläggning av fettleversjukdom (NAFLD). Riktlinjen är en sammanfattning och tolkning till svenska förhållanden av den europeiska riktlinjen för NAFLD från 2016. Den tar bl.a. ställning till vilka riskgrupper som kan... Läs mer

Nytt vårdprogram celiaki

En gemensam arbetsgrupp med medlemmar från Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Svensk Förening för Allmänemdicin och Svensk Gastroenterologisk Förening har utarbetat ett nytt nationellt vårdprogram för celiaki. Ni finner dokumentet under “Riktlinjer“.

12e Minimalinvasiv Kolorektal Workshop

ESD – Behandling av tidig kolorektal cancer. Än så länge finns möjlighet att anmäla sig till workshopen den 7:e februari. 2020 års kurs på Danderyd s sjukhus fokuserar på möjlig diagnostik och behandling vid tidig kolorektal cancer idag och i framtiden. Man... Läs mer

1st Y-ECCO Mentorship Forum

Denna workshop syftar på att överföra professionell och vetenskaplig kunskap från erfarna experter till blivande gastroenterologer inom IBD fältet. Y-ECCO Mentorship Forum handlar om att ifrågasätta, utmana, vägleda och uppmuntra motiverade yngre gastroenterologer att utveckla sina färdigheter för att bli... Läs mer

ECCO Educational Workshop

ECCO bjuder in till sitt 68:e Educational Workshop! In samband med Gastrodagarna i Borås anordnas en ECCO workshop den 12:e maj 2020. Utbildningen riktar sig till personer med intresse för IBD och är en utmärkt möjlighet att träffa europeiska experter... Läs mer

IBD Home lanseras för barn med inflammatorisk tarmsjukdom

IBD Home, som idag används av vuxna inom den svenska sjukvården, görs nu tillgänglig för barn från fyra år och uppåt. Tjänsten ska stödja patienterna att hantera sin egen hälsa under dygnets alla timmar oberoende av var de befinner sig.... Läs mer

Ny riktlinje kapselenteroskopi

Endoksopiutskottet har tagit fram en ny riktlinje för kapselenteroskopi. Syftet är att öka kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet för tunntarmsendoskopi i Sverige. Riktlinjen omfattar endast kapselenteroskopi dvs. tunntarmsundersökning med videokapselendoskopi där en sväljbar kapsel används för bildtagning. Den kompletta riktlinjen kan... Läs mer

Paris Hepatology Conference

För hepatologiskt intresserade kollegor finns i januari ett två dagars möte med utmärkta föreläsare och ett brett program om kroniska leversjukdomar inklusive levertumörer. Mer info: https://www.aphc.info/