Nyheter

UEG Week

Call for Abstracts is open until April 29. Registration has just opened – look at our attractive fee model! Congress Opportunities: Check out these opportunities related to your abstract submission and attendance: Top Abstract Prizes National Scholar Award Travel Grants... Läs mer

Informationsvideo: Behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom

Ny informationsvideo med information om behandling vid IBD som riktar sig i första hand till patienter och kan användas i undervisning. Sedan tidigare finns en informationsvideo om symtom vid inflammatorisk tarmsjukdom. All patientinformation och videor finns här.

Ny riktlinje: Utbildning i basal Gastroskopi

Ett stort steg mot en strukturerad endoskopiutbildning i Sverige. Nationell Riktlinje för utbildning i basal Gastroskopi. Ett samarbete mellan Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) och Svensk Kirurgisk Förening (SKF). https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2022/03/2022-basal-gastroskopiutbildning.pdf

Förlängd ansökningstid till Bengt-Ihre stipendiet

Härmed meddelas att ansökningstiden till Bengt Ihre-stipendiet om 100.000 kr är förlängt till och med den 1 april. Läs mer om stipendiet och ansökan: Bengt Ihre-stipendium

Ny riktlinje: Utredning och handläggning av akut nedre GI blödning

Ytterligare en ny riktlinje har framtagits som sammanfattning av de europeiska riktlinjer från European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Syftet är att ge råd kring bedömning, utredning och behandling av akut nedre gastrointestinal blödning inklusive riskstratifiering av patienter, indikation för endoskopi,... Läs mer

Ny riktlinje: Behandlingsstrategier vid IBD – biologisk terapi

Svensk Gastroenterologisk Förening är stolt över att kunna publicera en helt ny riktlinje om behandlingsstrategier vid IBD med  inriktning på biologisk terapi! https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2022/03/2022-Behandlingsstrategier-vid-IBD.pdf

Tillsammans för Mag-tarmfonden

Årets träningskollektion som säljs till stöd för Mag-tarmfonden finns nu tillgänglig enligt instruktioner i Facebook-gruppen Tillsammans för Mag-tarmfonden! Utöver cykeltröjan har kollektionen i år utökats med en träningströja som passa alla sporter och tillfällen.

Young ECCO IBD-survey

Varje år väljer Young ECCO (Y-ECCO) kommittén från ett mycket konkurrenskraftigt utbud vilken IBD-survey kommer att stödjas av ECCO. I år är den utvalda enkäten skapat av Y-ECCO-medlem och AT-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Katja Selin. Undersökningen syftar till... Läs mer

Ansökan om anslag för forskning om Ärftlig Transtyretinamyloidos med Polyneuropati (hATTR).

FAMY Norrbotten, Stiftelsen AMYL och FAMY Västerbotten har avsatt totalt 900 000 kr för anslag till forskning under år 2022. Läs mer om ansökan om forskningsanslag här.

GIFT-webbinarium: Avancerad kronisk leversjukdom

Patientfall och diskussioner som knyter an till GIFT-kursens föreläsning på samma tema Med: Marie Carlsson, Annika Bergqvist, Antti Oksanen & Johan Vessby Var: Online När: Torsdag 7 april 2022 Tid: 16:00 -17:00 Anmälan: https://mediahuset.link/AKL