Nytt vårdprogram celiaki

En gemensam arbetsgrupp med medlemmar från Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition, Svensk Förening för Allmänemdicin och Svensk Gastroenterologisk Förening har utarbetat ett nytt nationellt vårdprogram för celiaki. Ni finner dokumentet under “Riktlinjer“.