Om SGF

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges gastroenterologer (läkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar) med medicinsk såväl som kirurgisk inriktning. SGF arbetar främst med att stödja vetenskap, utbildning och kvalitet inom områdena gastroenterologi (mag-tarmsjukdomar), hepatologi (lever- och gallvägssjukdomarsjukdomar), sjukdomar i bukspottkörteln och endoskopiska undersökningar i mag-tarmkanalen. Föreningen bildades 1953 av medicinskt och kirurgiskt inriktade gastroenterologer och har i dagsläget cirka 700 medlemmar. SGF är medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet och intresseförening inom Sveriges läkarförbund och har sedan föreningen bildades representerat den svenska gastroenterologin här hemma och utomlands. Arbetet i föreningen leds av en styrelse med bred representation inom professionen. Förutom ordförande, vice ordförande, kassör, webbredaktör och vetenskaplig sekreterare består styrelsen av fyra stycken ordförande från respektive arbetsutskott. I styrelsen finns också en representation från SYG (Sveriges Yngre Gastroenterologer) i form av dess ordförande. Sedan 2016 har SGF fyra arbetsutskott; endoskopiutskottet, utskottet för luminal gastroenterologi, utskottet för lever- gallvägs- och pankreassjukdomar samt utbildningsutskottet. Det sistnämnda leds av den facklige sekreteraren. Arbetskotten består av 6-8 personer och arbetar för utveckling inom respektive ämnesområde. SEGP (Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal) och FSGS (Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige) är representerade i tre av arbetsutskotten. Administrativa rutiner inom SGF sköts av en sekreterare som är arvoderad på deltid. Årsavgiften för medlemskap inom SGF är 300:-

Som främsta arrangemang märks Gastrodagarna, det stora mötet för svensk gastroenterologi i vårt land, som genomförs årligen under maj månad. Det är ett tillfälle för fortbildning inom gastroenterologi, presentation av svensk gastroenterologisk forskning, information från läkemedelsindustrin och inte minst det sociala värdet av att träffa gastroenterologer/hepatologer, kirurger med gastroenterologisk inriktning, sjuksköterskor med gastroenterologi/endoskopi-inriktning och representanter för industrin.

SGF ger ut en medlemstidning, Gastrokuriren, för närvarande fem gånger per år. På hemsidan för SGF www.svenskgastroenterologi.se hittar Du utöver de senaste årens nummer av Gastrokuriren även information om kommande kongresser och möten, nationella riktlinjer inom gastroenterologi, hepatologi och gastrointestinal endoskopi, samt utlysta stipendier, utmärkelser och erbjudanden om kursplatser på internationella utbildningar och en hel del andra uppgifter av intresse inom området. På hemsidan kan man också hitta formulär för adressändring för medlemmarna samt ansökningsblankett för nya medlemmar.

Varmt välkommen till Svensk Gastroenterologisk Förening!
Gabriele Wurm Johansson Ordförande