Styrelsen

mattias-block Mattias Block

Ordförande
Kirurgkliniken
SU/Östra

ordf@svenskgastro.se
Gabriele Wurm Johansson Gabriele Wurm Johansson

Vice ordförande
Gastrosektionen
Skånes universitetssjukhus, Malmö

vordf@svenskgastro.se
Backman_Ann_Sofie_013_SIR_2018 allv Ann-Sofie Backman

Vetenskaplig sekreterare
PF Mag- och tarmsjukdomar
PO Gastro hud och reuma
Tema Inflammation och infektion
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

vetsekr@svenskgastro.se
Kalle-Landerholm_2 Kalle Landerholm

Kassör
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

kassor@svenskgastro.se
Anna-Wickbom Anna Wickbom

Facklig sekreterare
Utbildningsutskottet
Magtarmsektionen
Universitetssjukhuset Örebro

utb@svenskgastro.se
Fredrik_Swahn Fredrik Swahn

Endoskopiutskottet
Kirurgiska Kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund

endo@svenskgastro.se
Charlotte-Höög Charlotte Höög

Luminal gastroenterologi
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

luminal@svenskgastro.se
Emma Nilsson Emma Nilsson

Lever, gallvägs- och pankreassjukdomar
Skånes Universitetssjukhus

lgp@svenskgastro.se
Andreas-Schult Andreas Schult

Redaktör
Transplantationcentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

red@svenskgastro.se
Rofida Ghazvinian Rofida Ghazvinian

Ledamot (ordförande i SYG)

info@syg.se