Styrelsen

Gabriele Wurm Johansson Gabriele Wurm Johansson

Ordförande
Gastrosektionen
Skånes universitetssjukhus
Malmö

ordf@svenskgastro.se
Annika Bergquist Annika Bergquist

Vice ordförande
Gastroenterologi
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Stockholm

vordf@svenskgastro.se
Hannes_Hagstrom Hannes Hagström

Vetenskaplig sekreterare
Gastroenterologi
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Stockholm

vetsekr@svenskgastro.se
Hanna de la Croix Hanna de la Croix

Kassör
Kirurgkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Göteborg

kassor@svenskgastro.se
Anna-Wickbom Anna Wickbom

Facklig sekreterare
Utbildningsutskottet
Magtarmsektionen
Universitetssjukhuset Örebro

utb@svenskgastro.se
Olga Olga Bednarska

Endoskopiutskottet
Medicinkliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

endo@svenskgastro.se
Charlotte_hoog Charlotte Höög

Luminal gastroenterologi
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

luminal@svenskgastro.se
Emma Nilsson Emma Nilsson

Lever, gallvägs- och pankreassjukdomar
Skånes Universitetssjukhus
Lund

lgp@svenskgastro.se
Andreas-Schult Andreas Schult

Redaktör
Transplantationcentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

red@svenskgastro.se
Rofida Ghazvinian Rofida Ghazvinian

Ledamot (ordförande i SYG)

info@syg.se