Utskott

Under 2014 och 2015 arbetade SGF:s styrelse med ett förslag till ändrad arbetsordning. Resultatet är fyra arbetsutskott som lyder under SGF:s styrelse.

Utskotten har följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Framtagning av nationella riktlinjer
  • Granskning av remisser från olika instanser med utlåtanden vidare till bl.a. SGF:s styrelse
  • Rådgivning till lokala arrangörerna beträffande program och föreläsare till Gastrodagarna
  • Utbildning inom gastroenterologi och hepatologi
  • Stimulera forskning genom kontakt med forskningsföreningar (SOIBD, SWEHEP, mm.)

I varje utskott ingår representanter för SYG och i tre av utskotten representanter från antingen FSGS eller SEGP. Utbildningsutskottet har därtill representanter för läkarutbildningen liksom för den europeiska sammanslutningen för medicinska speciali-teter, UEMS

De olika utskotten inom SGF är:

Riktlinjer för utskottsarbetet i SGF

Senast uppdaterad 2022-02-03.

Hämta dokumentet (pdf)