Utskott luminal gastroenterologi

Utskottet ansvarar för bevakning av utvecklingen inom bred gastreonterologi, inkluderande medicinska, kirurgiska och omvårdnadsaspekter, förutom lever-galla-pankreassjukdomar och endoskopi. Utskottets medlemmar representerar olika verksamhetsområden och kompetenser och kan vid behov kompletteras med deltagande av andra personer för särskilda uppgifter och utredningsuppdrag.

Medlemmar

 

NamnUppdragSpecialitetArbetsplats
Charlotte HöögOrdförandeGastroenterologiKarolinska Universitetssjukhuset
Mattias BlockLedamot KirurgiSahlgrenska Universitetssjukhuset
Pontus KarlingLedamot GastroenterologiNorrlands Universitetssjukhus, Umeå
Klas SjöbergLedamot GastroenterologiSkånes Universitetssjukhus, Malmö
Jonas VarkeyLedamot / Representat TarmsviktGastroenterologiSahlgrenska Universitetssjukhuset
Nikolaos MelasLedamot GastroenterologiCentralsjukhuset Karlstad
Katarina Pihl-LesnovskaFSGS representantIBD sköterskaLinköpings Universitetssjukhus
Anastasia MavroudiSYG representantGastroenterologiSödersjukhuset Stockholm
Navkiran Tornkvist SYG representant (suppleant)GastroenterologiSahlgrenska Universitetssjukhuset
Agneta UusijärviSPGHN Adj representantBarngastroenterologiAstrid Lindgrens Barnsjukhus

Uppdrag

Initiering och uppdatering av Nationella riktlinjer inom ansvarsområdet

Behandling av remisser utifrån med utlåtanden vidare till bl.a. SGFs styrelse

Stöd kring Gastrodagarna, exv. avseende vetenskapligt program, förslag hedersföreläsare, moderatorer

Bistå i utbildning avseende ST, fortbildning för specialister, Gastroskolan

Kontakt med föreningar för forskning: t.ex SOIBD, ECCO, SMOG

Informationsansvar mot patienter

Nationella riktlinjer

Utskottet har ansvar att initiera riktlinjearbete och utse lämpliga personer till att författa riktlinjer inom följande sjukdomsområden:

1. Sjukdomar i esofagus och ventrikel

2. Funktionell tarmsjukdom

3. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

4. Malabsorption/nutrition

 

Kontaktytor med andra föreningar

FSGS – omvårdnadsperspektiv och viktig input kring patient-information. Bidra till kompetensbeskrivning , inkl arbetssätt för IBD-sköterskor, PM för olika behandlingar [KPL]

SYG är informationskanal för sina medlemmar. Uppdatering kring utbildningsklimat, antal ST-läkare, mm. [AM]

SOIBD – Närmare länk till deras arbete [SA, KS]

ECCO – fokus fortbildning/utbildning; utse representant

SWIBREG – utse personer till stygruppen. [PK]

Kolorektalföreningen/Svensk kirurgisk förening. [-]

SPGHN [AU]