Om SYG

Välkomna till SYG

Sveriges yngre gastroenterologer, SYG, är en förening för dig som är blivande eller nybliven gastroenterolog. Sedan 2004 är vi en del av SGF, Svensk Gastroenterologisk Förening.
Ordföranden i SYG är även ledamot i SGFs styrelse och fungerar där som en representant för medlemmarna. Likaså har SYG styrelsen ledamöter i utbildnings- och endoskopiutskottet.
Föreningen har ca 150 medlemmar och är öppen för alla ST-läkare med intresse för gastroenterologi och även för färdiga specialister till max 3 år efter specialistexamen.
Syftet med föreningen är att fungera som ett forum för våra medlemmar såväl i utbildningsfrågor som socialt.

Medlemsavgiften för SYG är 150 kr per år och betalas till Plusgirokonto 468310-8. Märk inbetalningen med ditt namn.

Som medlem i SYG får du;

  • Automatiskt medlemskap i SGF
  • Medlemstidningen Gastrokuriren i brevlådan, där SYG har sin egna spalt.
  • Förtur till kurser hållna av Gastroskolan.
  • Möjlighet till att söka stipendier givna av SGF och mag- tarmfonden.
  • Nyhetsbrev med senaste nytt, varje månad.
  • Uppdatering via vår Facebook- grupp
  • Under Gastrodagarna; deltagande på SYG- lunch med årsmöte och spännande patientfall, samt kvällsaktivitet i form av SYGs after- gastrodag.