Bli medlem

Medlemsavgiften för SYG är 150 kr per år och betalas till Plusgirokonto 468310-8. Märk inbetalningen med ditt namn.